بازار الماس و توکن دایادایموند

قیمت دلاری توکن دایادایموند بر اساس نرخ جهانی الماس که توسط راپاپورت و به صورت هفتگی منتشر می شود تعیین شده و قیمت ریالی آن بر اساس نرخ دلار طلا محاسبه می شود.

لیست قیمت Rapaport در سال 1978 تاسیس شد و منبع اصلی و جهانی صنعت برای قیمت الماس و اطلاعات بازار است.

قیمت لحظه‌ای توکن: 4,523,008 ریال

قیمت الماس پایه پشتوانه: 6,800$

مشاهده نمودار قیمت توکن

الماس های پشتوانه دایادایموند

کلیه الماس ها پس ازبررسی دقیق توسط کارشناسان دایادایموند انتخاب می شوند و در زمان تحویل به میزبان توسط کارشناسی رسمی دادگستری تایید اصالت می شوند. پس از سپرده شدن الماس ها در خزانه بانک، طبق فرمول درج شده در سپیدنامه توکنایز و در اپ کیف توکن ققنوس عرضه می شوند.

diamond

الماس پشتوانه

GIA #6341058959

1.00ct - I Color - VS2

درخواست استیفا
رسید تحویل

GIA #6341058959

الماس پشتوانه

GIA #6341058959

وزن: 1.00ct

رنگ: I

پاکی: VS2

تعداد توکن مورد نیاز جهت استیفا: 650 توکن

diamond

الماس پشتوانه

GIA #2161723808

1.03ct - G Color - VS2

درخواست استیفا
رسید تحویل

GIA #2161723808

الماس پشتوانه

GIA #2161723808

وزن: 1.03ct

رنگ: G

پاکی: VS2

تعداد توکن مورد نیاز جهت استیفا: 834 توکن

diamond

الماس پشتوانه

GIA #6241079685

1.00ct - F Color - SI1

درخواست استیفا
رسید تحویل

GIA #6241079685

الماس پشتوانه

GIA #6241079685

وزن: 1.00ct

رنگ: F

پاکی: SI1

تعداد توکن مورد نیاز جهت استیفا: 770 توکن

diamond

الماس پشتوانه

GIA #1355354032

1.00ct - G Color - VS1

درخواست استیفا
رسید تحویل

GIA #1355354032

الماس پشتوانه

GIA #1355354032

وزن: 1.00ct

رنگ: G

پاکی: VS1

تعداد توکن مورد نیاز جهت استیفا: 880 توکن

diamond

الماس پشتوانه

GIA #1339477814

1.09ct - G Color - VVS1

استیفا شده
رسید تحویل

GIA #1339477814

الماس پشتوانه

GIA #1339477814

وزن: 1.09ct

رنگ: G

پاکی: VVS1

تعداد توکن مورد نیاز جهت استیفا: 1,075 توکن

diamond

GIA #147****311

الماس

GIA #147****311

وزن: 1.01ct

رنگ: G

پاکی: VS1

تعداد توکن مورد نیاز جهت خرید: 972 توکن

diamond

GIA #*****53759

الماس

GIA #*****53759

وزن: 2.00ct

رنگ: G

پاکی: IF

تعداد توکن مورد نیاز جهت خرید: 2,562 توکن

diamond

GIA #*****36659

الماس

GIA #*****36659

وزن: 1.00ct

رنگ: G

پاکی: VS2

تعداد توکن مورد نیاز جهت خرید: 828 توکن

diamond

GIA #*****56710

الماس

GIA #*****56710

وزن: 0.46ct

رنگ: F

پاکی: VS1

تعداد توکن مورد نیاز جهت خرید: 174 توکن

diamond

GIA #*****83707

0.44ct - F Color - VVS1

درخواست خرید

GIA #*****83707

الماس

GIA #*****83707

وزن: 0.44ct

رنگ: F

پاکی: VVS1

تعداد توکن مورد نیاز جهت خرید: 198 توکن

diamond

GIA #*****85534

الماس

GIA #*****85534

وزن: 1.00ct

رنگ: G

پاکی: VS1

تعداد توکن مورد نیاز جهت خرید: 962 توکن

diamond

GIA #*****28901

0.70ct - D Color - VVS1

درخواست خرید

GIA #*****28901

الماس

GIA #*****28901

وزن: 0.70ct

رنگ: D

پاکی: VVS1

تعداد توکن مورد نیاز جهت خرید: 617 توکن

diamond

GIA #*****69501

الماس

GIA #*****69501

وزن: 0.90ct

رنگ: G

پاکی: VS1

تعداد توکن مورد نیاز جهت خرید: 609 توکن

درخواست استیفای الماس پشتوانه / خرید الماس

کاربر گرامی

به منظور انجام استیفا/ خرید، می بایست تعداد توکن متناظر با الماس مورد درخواست را در کیف توکن ققنوس خود موجود داشته باشید.

چنانچه تمایل به استیفا/ خرید الماس دارید، شماره GIA الماس مورد نظر را به همراه کلید عمومی خود به شماره 974-975-09999 پیامک نمایید.

کارشناسان ما، پس از بررسی، شما را از فرآیند و نحوه انجام استیفا / خرید مطلع خواهند نمود.